0
Giỏ Hàng

Danh mục sản phẩm

Mã hàng: LR-ZH500N
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng: AE3154
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng: HR-1C3RC
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng: ZR61KC-TFD-522
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng: 6004CM
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng: 500DHM-80D1
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng: PH 41 VPYT
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng: PH41VPYT
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng: Chưa cập nhật
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng: Chưa cập nhật
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng: Chưa cập nhật
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng: SSG2-34
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng: VFS2420-5DZ-02
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng: VF3330-5DU1-02
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng: JA30-10-125
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng: Chưa cập nhật
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng: CDM2L25-300AZ
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng: VFS2220-5DZ-02
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng: CQ2B32-50DMZ
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng: F12-020P
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng: NF30-CS
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng: BH-D6
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng: NCT-I1
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng: SE210
Giá bán: Liên hệ
Mã hàng: 109P0424H6D23
Giá bán: Liên hệ
CẢM BIẾN LASER LR-ZH500N KEYENCE
Mã hàng: LR-ZH500N
Giá bán: Liên hệ
PHỚT PACKING AE3154 (58X80x12) NOK
Mã hàng: AE3154
Giá bán: Liên hệ
CÁP KẾT NỐI	HR-1C3RC KEYENCE
Mã hàng: HR-1C3RC
Giá bán: Liên hệ
MÁY NÉN ZR61KC-TFD-522 COPELAND
Mã hàng: ZR61KC-TFD-522
Giá bán: Liên hệ
VÒNG BI	6004CM	NSK	JAPAN
Mã hàng: 6004CM
Giá bán: Liên hệ
MÁY NÉN 500DHM-80D1 HITACHI
Mã hàng: 500DHM-80D1
Giá bán: Liên hệ
Máy nén  PH 41 VPYT TRANE JAPAN
Mã hàng: PH 41 VPYT
Giá bán: Liên hệ
Máy nén PH41VPYT TRANE
Mã hàng: PH41VPYT
Giá bán: Liên hệ
MÁY NÉN JT125GA-Y1	Model: JT125GA-Y1 DAIKIN
Mã hàng: Chưa cập nhật
Giá bán: Liên hệ
MÁY ĐiỀU HÒA Model: FCNQ26MV1/RNQ26MV19 DAIKIN
Mã hàng: Chưa cập nhật
Giá bán: Liên hệ
SENSOR CẢM BIẾN HỒNG NGOẠI Model: WTKG2311 PANASONIC
Mã hàng: Chưa cập nhật
Giá bán: Liên hệ
BƠM LÀM MÁT MTR8-1/1 D-M-A-AQQV 3X200/346 50HZ	GUNDFOS
Mã hàng: Chưa cập nhật
Giá bán: Liên hệ
BÁNH RĂNG SSG2-34 KHK JAPAN
Mã hàng: SSG2-34
Giá bán: Liên hệ
VAN ĐIỆN TỪ	VFS2420-5DZ-02 SMC JAPAN
Mã hàng: VFS2420-5DZ-02
Giá bán: Liên hệ
VAN ĐIỆN TỪ VF3330-5DU1-02 SMC JAPAN
Mã hàng: VF3330-5DU1-02
Giá bán: Liên hệ
KHỚP NỐI JA30-10-125	SMC JAPAN
Mã hàng: JA30-10-125
Giá bán: Liên hệ
VAN ĐIỆN TỪ	VFS2420-5DZ-01 (DC24) SMC JAPAN
Mã hàng: Chưa cập nhật
Giá bán: Liên hệ
XI LANH KHÍ CDM2L25-300AZ SMC JAPAN
Mã hàng: CDM2L25-300AZ
Giá bán: Liên hệ
VAN ĐIỆN TỪ	VFS2220-5DZ-02 SMC JAPAN
Mã hàng: VFS2220-5DZ-02
Giá bán: Liên hệ
XI LANH KHÍ CQ2B32-50DMZ SMC
Mã hàng: CQ2B32-50DMZ
Giá bán: Liên hệ
LỌC GiẤY F12-020P MASUDA JAPAN
Mã hàng: F12-020P
Giá bán: Liên hệ
ÁT TÔ MÁT NF30-CS MITSUBISHI JAPAN
Mã hàng: NF30-CS
Giá bán: Liên hệ
ÁT TÔ MÁT BH-D6 MITSUBISHI JAPAN
Mã hàng: BH-D6
Giá bán: Liên hệ
LỌC NHIỄU NCT-I1 DENKEN SEIKI JAPAN
Mã hàng: NCT-I1
Giá bán: Liên hệ
MÔ TƠ KẾT HỢP BƠM	SE210 FORAS
Mã hàng: SE210
Giá bán: Liên hệ
QUẠT LÀM MÁT 109P0424H6D23 SANYO DENKI JAPAN
Mã hàng: 109P0424H6D23
Giá bán: Liên hệ
CHIẾT ÁP HP-18 1KΩ MIDORI SOKKI JAPAN
Mã hàng: HP-18
Giá bán: Liên hệ
GIOĂNG	CO0006A(P9)	NOK JAPAN
Mã hàng: Chưa cập nhật
Giá bán: Liên hệ
PHỚT AE0598A0 NOK JAPAN
Mã hàng: AE0598A0
Giá bán: Liên hệ
VAN KHÓA NƯỚC DH-11C-R FUJIKIN JAPAN
Mã hàng: DH-11C-R
Giá bán: Liên hệ
BỘ NGUỒN 24VDC PS5R-SE24 IDEC JAPAN
Mã hàng: PS5R-SE24
Giá bán: Liên hệ
LỌC	RTEN-5020 TDK
Mã hàng: RTEN-5020
Giá bán: Liên hệ
PHANH HÃM (TRỤC) STWN-12 MISUM JAPAN
Mã hàng: STWN-12
Giá bán: Liên hệ
BU LÔNG CB24-70	MISUMI JAPAN
Mã hàng: CB24-70
Giá bán: Liên hệ
BU LÔNG CB20-230 MISUMI JAPAN
Mã hàng: CB20-230
Giá bán: Liên hệ
CẢM BIẾN LASER LR-ZH500N KEYENCE
Mã hàng: LR-ZH500N
Giá bán: Liên hệ
PHỚT PACKING AE3154 (58X80x12) NOK
Mã hàng: AE3154
Giá bán: Liên hệ
CÁP KẾT NỐI	HR-1C3RC KEYENCE
Mã hàng: HR-1C3RC
Giá bán: Liên hệ
MÁY NÉN ZR61KC-TFD-522 COPELAND
Mã hàng: ZR61KC-TFD-522
Giá bán: Liên hệ
VÒNG BI	6004CM	NSK	JAPAN
Mã hàng: 6004CM
Giá bán: Liên hệ
MÁY NÉN 500DHM-80D1 HITACHI
Mã hàng: 500DHM-80D1
Giá bán: Liên hệ
Máy nén  PH 41 VPYT TRANE JAPAN
Mã hàng: PH 41 VPYT
Giá bán: Liên hệ
Máy nén PH41VPYT TRANE
Mã hàng: PH41VPYT
Giá bán: Liên hệ
MÁY NÉN JT125GA-Y1	Model: JT125GA-Y1 DAIKIN
Mã hàng: Chưa cập nhật
Giá bán: Liên hệ
MÁY ĐiỀU HÒA Model: FCNQ26MV1/RNQ26MV19 DAIKIN
Mã hàng: Chưa cập nhật
Giá bán: Liên hệ
SENSOR CẢM BIẾN HỒNG NGOẠI Model: WTKG2311 PANASONIC
Mã hàng: Chưa cập nhật
Giá bán: Liên hệ
BƠM LÀM MÁT MTR8-1/1 D-M-A-AQQV 3X200/346 50HZ	GUNDFOS
Mã hàng: Chưa cập nhật
Giá bán: Liên hệ
BÁNH RĂNG SSG2-34 KHK JAPAN
Mã hàng: SSG2-34
Giá bán: Liên hệ
VAN ĐIỆN TỪ	VFS2420-5DZ-02 SMC JAPAN
Mã hàng: VFS2420-5DZ-02
Giá bán: Liên hệ
VAN ĐIỆN TỪ VF3330-5DU1-02 SMC JAPAN
Mã hàng: VF3330-5DU1-02
Giá bán: Liên hệ
KHỚP NỐI JA30-10-125	SMC JAPAN
Mã hàng: JA30-10-125
Giá bán: Liên hệ
VAN ĐIỆN TỪ	VFS2420-5DZ-01 (DC24) SMC JAPAN
Mã hàng: Chưa cập nhật
Giá bán: Liên hệ
XI LANH KHÍ CDM2L25-300AZ SMC JAPAN
Mã hàng: CDM2L25-300AZ
Giá bán: Liên hệ
VAN ĐIỆN TỪ	VFS2220-5DZ-02 SMC JAPAN
Mã hàng: VFS2220-5DZ-02
Giá bán: Liên hệ
XI LANH KHÍ CQ2B32-50DMZ SMC
Mã hàng: CQ2B32-50DMZ
Giá bán: Liên hệ
LỌC GiẤY F12-020P MASUDA JAPAN
Mã hàng: F12-020P
Giá bán: Liên hệ
ÁT TÔ MÁT NF30-CS MITSUBISHI JAPAN
Mã hàng: NF30-CS
Giá bán: Liên hệ
ÁT TÔ MÁT BH-D6 MITSUBISHI JAPAN
Mã hàng: BH-D6
Giá bán: Liên hệ
LỌC NHIỄU NCT-I1 DENKEN SEIKI JAPAN
Mã hàng: NCT-I1
Giá bán: Liên hệ
MÔ TƠ KẾT HỢP BƠM	SE210 FORAS
Mã hàng: SE210
Giá bán: Liên hệ
QUẠT LÀM MÁT 109P0424H6D23 SANYO DENKI JAPAN
Mã hàng: 109P0424H6D23
Giá bán: Liên hệ
CHIẾT ÁP HP-18 1KΩ MIDORI SOKKI JAPAN
Mã hàng: HP-18
Giá bán: Liên hệ

Hỗ trợ trực tuyến

: Mr. Linh 091.111.6883 - 096.977.2386

Skype:

Email: daututhietbi@gmail.com

Liên kết facebook